تعالی حوزه هنر و علم با برگزاری جشنواره هنری عتف / ضرورت تقویت ارتباط دو سویه بین حوزه هنر با علم و پژوهش

باشگاه خبرنگاران تعالی حوزه هنر و علم با برگزاری جشنواره هنری عتف / ضرورت تقویت ارتباط دو سویه بین حوزه هنر با علم و پژوهش دبیر دومین جشنواره هنری عتف درباره ضرورت تقویت ارتباط دو سویه بین حوزه هنر با علم و پژوهش توضیح داد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۵