هنوز گزینه‌ای برای شورای شهر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح نشده‌است

ایسنا هنوز گزینه‌ای برای شورای شهر از سوی اصلاح‌طلبان مطرح نشده‌است شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان مصادیقی را برای کاندیدای انتخابات شورای شهر تهران و شهرستان‌ها تعیین خواهد کرد و تا متقاضیان بر اساس چارچوب‌های مشخص شده،امتیاز لازم را کسب نکنند،اصلاح... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۰