روان شناسی مدرن حقیقت بشر را فراموش کرده است

ایرنا روان شناسی مدرن حقیقت بشر را فراموش کرده است تهران - ایرنا - عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: روانشناسی مدرن در غرب حقیقت بشر را فراموش کرده و ظرفیت های انسان را سرکوب می کند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۴