دادگستری گلستان در مسیر حذف ابلاغ کاغذی

میزان آنلاین دادگستری گلستان در مسیر حذف ابلاغ کاغذی رئیس کل دادگستری گلستان گفت: مردم برای دریافت شناسه کاربری قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادگستری ها مراجعه کنند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۰