صلاحیت یک شرکت هندی برای سرمایه گذاری در طرحهای گازی ایران تائید شد

ایرنا صلاحیت یک شرکت هندی برای سرمایه گذاری در طرحهای گازی ایران تائید شد دهلی نو-ایرنا- شرکت 'او ان جی سی ویدش هند در میان ۲۹ شرکت بین المللی قرار دارد که صلاحیتش از سوی وزارت نفت ایران برای شرکت در مناقصه طرحهای گازی و نفتی ایران تائید شده است . ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۳