وحشت دادستان کل پس از رصد فضای مجازی؛ باید ستاد بحران تشکیل شود

جام نیوز وحشت دادستان کل پس از رصد فضای مجازی؛ باید ستاد بحران تشکیل شود «برخی‌ها می‌گویند این شبکه‌ها ۲۰ میلیون کاربر دارند؛ چه کار کنیم. نمی‌شود کاری کنیم. اما آیا فردای قیامت می‌گویید خدایا چون ۲۰ میلیون کاربر داشت، کاری نکردیم؟» ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۷