بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به نیروگاه های کشور خسارت وارد می شود

ایرنا بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به نیروگاه های کشور خسارت وارد می شود اصفهان- ایرنا- مدیر رصدخانه خوردگی پژوهشگاه شاخص‌پژوه اصفهان گفت: بیش از ۳۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به نیروگاه های کشور خسارت ناشی از 'خوردگی' وارد می شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶