ضرب‌وجرح پژوهشگر میراث فرهنگی توسط ضاربان سکه‌های تقلبی

آفتاب ضرب‌وجرح پژوهشگر میراث فرهنگی توسط ضاربان سکه‌های تقلبی اوایل هفته گذشته یک پژوهشگر میراث فرهنگی توسط ضاربان سکه‌های تقلبی مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰