چاقوی زنجان را چطور تشخیص دهیم؟

باشگاه خبرنگاران چاقوی زنجان را چطور تشخیص دهیم؟ رییس اتحادیه و اصناف چاقوسازان زنجان درباره تفاوت چاقوهای زنجان با شهرهای دیگر که در این زمینه فعالیت دارند، توضیح داد. ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۷:۵۱