محصولات آب‌بر کشاورزی باید گلخانه‌ای شود

خبرگزاری دانشجو محصولات آب‌بر کشاورزی باید گلخانه‌ای شود معاون وزیرجهاد با بیان اینکه مدیریت آب مجازی و طراحی و اجرای الگوی کشت در دستور کار دولت قرار گرفته است، گفت:باید محصولات آب بر را به فضای گلخانه انتقال دهیم یا اینکه آنها را وارد کنیم. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۱