بررسی آثار شرکت کنندگان در پرسش مهر امسال

باشگاه خبرنگاران بررسی آثار شرکت کنندگان در پرسش مهر امسال مدیر کل امور فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش از بررسی ارسال آثار پرسش مهر برای انتخاب برگزیدگان کشوری خبر داد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۶