سنگینی بار مالی بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی

ایسنا سنگینی بار مالی بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی عضو کمیسیون صنایع و معادن و نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی، سنگین بودن بار مالی بخشودگی جریمه دیرکرد بدهکاران بانکی را مانعی برای اجرای مصوبه مجلس در این خصوص از سوی دولت دانست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۰