این هفت نشانه از مدیریت افراد خبر می دهد

روز پلاس این هفت نشانه از مدیریت افراد خبر می دهد معیارهای سنجش قدرت مدیریت شما خیلی هم ساده نیستند. با این حال بر اساس اظهار نظر کارشناسان و تحقیقات به عمل آمده نشانه‌هایی وجود دارند که اگر ویژگی‌های شخصیتی شما بر اساس آنها تعریف شوند یعنی اینکه... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۱