سردار طلایی نیک آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد

باشگاه خبرنگاران سردار طلایی نیک آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع، جزئیات آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۶

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد

میزان آنلاین معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد سردار طلایی نیک جزئیات آیین‌نامه اجرایی قانون بسیج سازندگی را تشریح کرد و گفت: با اجرای این آئین نامه مشارکت نیروهای بسیجی در تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه یافتگی تقویت می‌شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۲