بانک اطلاعات راهها و مناطق در معرض خطر سیل سربیشه تهیه شود

ایرنا بانک اطلاعات راهها و مناطق در معرض خطر سیل سربیشه تهیه شود بیرجند- ایرنا - معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سربیشه گفت: یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش خسارت سیل و مهار آن در این شهرستان مرزی تهیه بانک اطلاعات در مورد راه ها و مناطقی است که امکان... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۴