دستیار سرمربی بایرن سرمربی قوهای ولزی جزیره

وانا نیوز دستیار سرمربی بایرن سرمربی قوهای ولزی جزیره دستیار کارلو آنچلوتی در بایرن مونیخ به عنوان سومین سرمربی فصل سوانسی انتخاب شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۳