جالب‌ترین روش‌های تقلب در امتحان !

باشگاه خبرنگاران جالب‌ترین روش‌های تقلب در امتحان ! بسیاری از دانشجوها بدون مطالعه و آمادگی سرجلسه حاضر شده و به امید کمک گرفتن از تقلب‌هایی هستند که روی برگه، کف دست یا روی لباس خود نوشته‌اند. ۶ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۲