ذخیره آب سد استقلال میناب تمام شد/احتمال جیره بندی در صورت تداوم خشکسالی

باز خبر ذخیره آب سد استقلال میناب تمام شد/احتمال جیره بندی در صورت تداوم خشکسالی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: ذخیره آب سد استقلال میناب تمام شده است.   نوشته ذخیره آب سد استقلال میناب تمام شد/احتمال جیره بندی در صورت تداوم خشکسالی اولین بار در باز خبر پدیدار شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۲۹