نباید سخن بی سند به مردم عرضه کرد/مبلغان از بیان کلمه نمی دانم خجالت نکشند

ایرنا نباید سخن بی سند به مردم عرضه کرد/مبلغان از بیان کلمه نمی دانم خجالت نکشند قم - ایرنا - آیت الله رضا استادی رئیس شورای عالی حوزه های علمیه، گفت: نباید سخنان بی سند به مردم عرضه کرد باید مطالب محکم و مستند به جامعه برسد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۶