۲۰۱۷ ؛ سالی مبهم و تردیدآمیز برای جهانیان

باشگاه خبرنگاران ۲۰۱۷ ؛ سالی مبهم و تردیدآمیز برای جهانیان نتایج یک نظرسنجی بین المللی نشان داد سال ۲۰۱۷ سالی مبهم و تردیدآمیز برای جهان خواهد بود.  ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۷