سادیسم زنان با مردان چه فرقی دارد؟

روز پلاس سادیسم زنان با مردان چه فرقی دارد؟ سادیسم در زنان در مقایسه با سادیسم در مردان کمتر بی‌رحمانه یا کمتر خشونت آمیز نیست بلکه تنها احتمال دارد زنان سادیستیک راه و روش متفاوتی از مردان برای ابراز تمایلات سادیسمی خود انتخاب کنند، روشی که... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۴