ضرورت تغییر مدل سنتی نظام بانکی

باشگاه خبرنگاران ضرورت تغییر مدل سنتی نظام بانکی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بر ضرورت وضع قوانین برای کسب و کارهای نوظهور از جمله فین تک ها تاکید کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۲