از اعتراف‌گیری در برابر دوربین‌ تا مواجهه با ماشین‌دروغ‌سنج+تصاویر

آفتاب از اعتراف‌گیری در برابر دوربین‌ تا مواجهه با ماشین‌دروغ‌سنج+تصاویر پیتر دالین ۲۳ روز در یکی از چندین «زندان سیاه» در پکن به سر برده بود جایی که او می گوید از خواب محروم اش کرده بودند و با یک دستگاه ارتباطاتی مورد پرسش قرار گرفته بود. او اکنون به روزنامه گاردین... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶

از اعتراف گیری در برابر دوربین تلویزیونی چین تا مواجهه با ماشین دروغ سنج

آفتاب از اعتراف گیری در برابر دوربین تلویزیونی چین تا مواجهه با ماشین دروغ سنج پیتر دالین ۲۳ روز در یکی از چندین «زندان سیاه» در پکن به سر برده بود جایی که او می گوید از خواب محروم اش کرده بودند و با یک دستگاه ارتباطاتی مورد پرسش قرار گرفته بود. او اکنون به روزنامه گاردین... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۶