سادیسم در زنان با سادیسم در مردان چه تفاوتی دارد؟

باشگاه خبرنگاران سادیسم در زنان با سادیسم در مردان چه تفاوتی دارد؟ سادیسم در زنان در مقایسه با سادیسم در مردان کمتر بی‌رحمانه یا کمتر خشونت آمیز نیست بلکه تنها احتمال دارد زنان سادیستیک راه و روش متفاوتی از مردان برای ابراز تمایلات سادیسمی خود انتخاب کنند، روشی که... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۲