قصه گویی چه تاثیری در زندگی کودک دارد؟

باشگاه خبرنگاران قصه گویی چه تاثیری در زندگی کودک دارد؟ از زمانی كه كودك توانایی توجه كردن به حرف های شما را پیدا می كند، زمان قصه گویی شروع می شود. بنابراین از همان نوزادی هم می توان قصه گفتن را شروع كرد. ۱۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۸