با خشکی پوست در زمستان مبارزه کنید

چی بپوشم با خشکی پوست در زمستان مبارزه کنید پوست‌ها انواع مختلفی دارند و عوامل متعددی مثل ژنتیک، محیط و نوع تغذیه و روش زندگی روی این مساله تاثیرگذار است. داشتن پوست خشک از جهات زیادی فرد را دچار مشکل می‌کند که شاید مهم‌ترین آن ایجاد چین و... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۲