راهکار های اقتصادی برای تهیه مناسب ترین هدیه!

باشگاه خبرنگاران راهکار های اقتصادی برای تهیه مناسب ترین هدیه! ثابت شده که هدیه دهندگان تمایل به تفکر انتزاعی دارند و بدون توجه به راحتی استفاده، تمرکز بیشتری بر میزان جذابیت هدیه می کنند.در حالی که گیرنده بیشتر به راحتی استفاده از هدیه اهمیت می دهد. ۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۰:۳۳