کشف يک عضو جديد در بدن انسان

روز پلاس کشف يک عضو جديد در بدن انسان "مزانتر" عضو تازه کشف شده است که عبارتست از پوشش حفره شکمی که روده را به ديوار شکم متصل کرده و همه چيز را به صورت محفوظ در محل نگه می‌دارد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۵۹