تیم فوتبال پدیده برای برگزاری بازی دوستانه به اصفهان می رود

باشگاه خبرنگاران تیم فوتبال پدیده برای برگزاری بازی دوستانه به اصفهان می رود تیم فوتبال پدیده خراسان برای برگزاری بازی دوستانه به اصفهان می رود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۹