بعد از نیم قرن جدایی دو خواهر گمشده پیدا شدند!

روز پلاس بعد از نیم قرن جدایی دو خواهر گمشده پیدا شدند! لحظات زیبایی بود دیدار دو خواهر بعد از نیم قرن جدایی ، یکی از رفسنجان و دیگری از ان طرف شهر خود را به دفت روزنامه رسانده بودند تا ماجرای دوری شان را بدانند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۲