آزادی چشم پزشک بحرینی از زندانهای آل خلیفه

فردا نیوز آزادی چشم پزشک بحرینی از زندانهای آل خلیفه حکم آزادی «سعید سماهیجی» چشم پزشک بحرینی پس از پایان دوره محکومیتش صبح امروز صادر شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵