ایرنا به رسالت حرفه ای در انعکاس خدمات دولت خوب عمل کرده است

ایرنا ایرنا به رسالت حرفه ای در انعکاس خدمات دولت خوب عمل کرده است خمین - ایرنا - فرماندار خمین گفت: خبرگزاری ایرنا به رسالت حرفه ای در انعکاس خدمات دولت خوب عمل کرده است و تاثیر، نفوذ و سرعت انتشار اخبار این رسانه مطلوب است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۰