تأسیس دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه پیام نور با هدف پیگیری مسائل حقوقی

باشگاه خبرنگاران تأسیس دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه پیام نور با هدف پیگیری مسائل حقوقی سخنگوی دانشگاه پیام نور گفت: دفتر کنسولی دانشجویان غیرایرانی دانشگاه پیام نور با هدف پیگیری مسائل حقوقی و کاری دانشجویان راه‌اندازی شده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۳