اعتراض کارگران بازنشسته شرکت پوشینه بافت مقابل استانداری قزوین

باشگاه خبرنگاران اعتراض کارگران بازنشسته شرکت پوشینه بافت مقابل استانداری قزوین ۱۵۸ نفر از بازنشستگان این شرکت حقوق های معوقه و سنوات خود از سال ۸۹ را دریافت نکرده اند . ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۳۵