آداب عجیب غذا خوردن در کشورهای مختلف

باشگاه خبرنگاران آداب عجیب غذا خوردن در کشورهای مختلف آداب غذا خوردن از فرهنگی به فرهنگ دیگر متفاوت است. ممکن است آنچه برای مردم یک کشور مقبول و پسندیده است در کشور دیگر زشت و نکوهیده به شمار می آید. ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۰۲