برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است

خبرگزاری مهر برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است قم - دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: برای برقراری امنیت در جامعه برخورد قاطعانه لازم است اما این برخوردها مانع از اقدامات پیشگیرانه نخواهد بود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲

امنیت اخلاقی جامعه در معرض حملات دشمن است/ نظارت بر فضای مجازی

خبرگزاری مهر امنیت اخلاقی جامعه در معرض حملات دشمن است/ نظارت بر فضای مجازی قم - دادستان کل کشور گفت: از لحاظ سیاسی، عمومی و اقتصادی امنیت خوبی داریم اما از لحاظ امنیت اخلاقی مشکل داریم و به شدت در معرض حملات دشمن هستیم. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۶