دستگاه های اجرایی قزوین در زمینه خودارزیابی ۲۵ درصد مشارکت داشتند

ایرنا دستگاه های اجرایی قزوین در زمینه خودارزیابی ۲۵ درصد مشارکت داشتند قزوین - ایرنا - مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری قزوین گفت: دستگاه های اجرائی استان سال گذشته در زمینه خودارزیابی تنها ۲۵ درصد مشارکت داشته و امیدواریم امسال شاهد افزایش این رقم باشیم. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵