عکس های خلاقانه «چراغ راهنمائی» در مه

برترین ها عکس های خلاقانه «چراغ راهنمائی» در مه گاهی اوقات ایده های به ظاهر ساده، نتایج بسیار جالب به دنبال دارند. عکاسی به نام «لوکاس زیمرمن» بر این ادعا صحه گذاشته و با مجموعه عکس «چراغ راهنمائی» خود نشان داده که یک تفاوت نگاه به جهان پیرامون... ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۳