کارگاه آموزشی خط ثلث برگزار می‌شود

ایسنا کارگاه آموزشی خط ثلث برگزار می‌شود کارگاه آموزشی خط ثلث به همت مرکز هنرپژوهی نقش‌ جهان وابسته به معاونت پژوهشی فرهنگستان ‌هنر برگزار می‌شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۴۷