راهکارهایی برای خشکی لب در زمستان

روز پلاس راهکارهایی برای خشکی لب در زمستان هوای سرد زمستان، می‌تواند تاثیر بسیار نامطلوبی روی لب‌هایتان بگذارد و البته مراقبت‌های نادرست نیز در این میان مزید بر علت می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها در این مطلب آورده شده است. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰