قیچی جراحی بعد از ۱۸ سال از شکم بیمار خارج شد!

فردا نیوز قیچی جراحی بعد از ۱۸ سال از شکم بیمار خارج شد! پزشکان بیمارستانی در ویتنام یک قیچی جراحی را پس از هجده سال از شکم یک مرد خارج کردند. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۰