حمله ضاربان سکه‌های تقلبی به پژوهشگر میراث فرهنگی با پنجه بوکس و چاقو

باشگاه خبرنگاران حمله ضاربان سکه‌های تقلبی به پژوهشگر میراث فرهنگی با پنجه بوکس و چاقو اوایل هفته گذشته یک پژوهشگر میراث فرهنگی توسط ضاربان سکه‌های تقلبی مورد ضرب و جرح قرار گرفت. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۷