حق بیمه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط دولت تامین می‌شود

ایسنا حق بیمه اقشار تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط دولت تامین می‌شود بر اساس مصوبه مجلس، حق بیمه پایه سلامت خانوارهای عشایری و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی توسط دولت تامین می‌شود. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۰۵