روایت رضا برجی از ویژگی‌های یک مستندساز

ایسنا روایت رضا برجی از ویژگی‌های یک مستندساز رضا برجی با اشاره به آثارش در جنگ تاجیکستان و بوسنی گفت: ویژگی یک مستندساز فرصت شناسی و موقعیت سنجی ست. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۴