یک زن مسلمان به عنوان معاون نخست وزیر دولت رومانی معرفی شد

ایرنا یک زن مسلمان به عنوان معاون نخست وزیر دولت رومانی معرفی شد تهران – ایرنا – حزب سوسیال دمکرات رومانی سویل شهیده اقتصاددان زن مسلمان که را قرار بود نامزد این حزب برای مقام نخست وزیری این کشور شود، برای پست معاون نخست وزیر پیشنهاد کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۰