ترس بنی عباس از حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

باشگاه خبرنگاران ترس بنی عباس از حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) عزیزی گفت: به خاطر فاصله شهر ری از مرکز خلافت بنی عباس سید الکریم به سمت ایران آمد که این موضوع باعث ترس خلافت عباسی شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰

ترس بنی عباس از حضور عبدالعظیم حسنی(ع) در ری

باشگاه خبرنگاران ترس بنی عباس از حضور عبدالعظیم حسنی(ع) در ری عزیزی گفت: به خاطر فاصله شهر ری از مرکز خلافت بنی عباس سید الکریم به سمت ایران آمد که این موضوع باعث ترس خلافت عباسی شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۴۰