وابستگی دانشگاه تهران به بودجه های دولتی کاهش می یابد

میزان آنلاین وابستگی دانشگاه تهران به بودجه های دولتی کاهش می یابد رئیس دانشگاه تهران گفت: در آینده نزدیک دانشگاه تهران با کمک حامیان می‌تواند وابستگی خود را حتی از بودجه‌های دولتی کاهش دهد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۲۰