سخنران هتاک و جنجالی به تلوزیون آمد

روز پلاس سخنران هتاک و جنجالی به تلوزیون آمد سخنران مشهوری که به سخنوری هتاکانه و هیجانی مشهور است پس از مدتی وقفه بار دیگر در یک برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۲