توصیه هایی برای کسانی که از پیری میترسند

روز پلاس توصیه هایی برای کسانی که از پیری میترسند ۸ توصیه برای آن هایی که از پیر شدن می ترسند:در اتاق انتظار بیمارستان نشسته‌ اید، در انتظار بچه ‌ای که قرار است به دنیا بیاید. به گذشته فکر می ‌کنید، زمانی که بچه اول شما متولد شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۳