دبیر شورای مرکزی روابط عمومی های استان قزوین انتخاب شد

ایرنا دبیر شورای مرکزی روابط عمومی های استان قزوین انتخاب شد قزوین - ایرنا - محمدحسن ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین به عنوان دبیر شورای مرکزی روابط عمومی های این استان انتخاب شد. ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۳